Huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden:

1. Toestand van het materiaal. Bij de in ontvangstname van het materiaal erkent de huurder dat deze volledig en in goede staat van werking is. Hij verbindt zich er toe deze in dezelfde staat terug te bezorgen.

2. Herstellingen. De verhuurder behoudt zich het recht voor om met behulp van vakmensen en of technici de nodige herstellingen te laten uitvoeren aan beschadigde of ontregelde toestellen, en dit ten koste van de huurder. De huurder zal de verhuurder schadeloos stellen voor elke schade die veroorzaakt werd door herstellingen uitgevoerd buiten onze diensten. Bij verlies of volledige breuk van het materiaal zal huurder gehouden zijn, de nieuwwaarde van het materiaal te betalen aan de verhuurder.

3. Verzekering. De verzekering van het verhuurmateriaal tegen diefstal of breuk is ten laste en op initiatief van de huurder.

4. Duur. De huurperiode wordt vastgesteld bij bestelling of in ontvangstname van het verhuurmateriaal. De huurder mag in geen geval het materiaal verhuren aan derde personen. Verlenging van de huurperiode is alleen mogelijk na akkoord van de verhuurder en rekening houdend met eenwijziging van de overeengekomen verhuurprijs.

5. Teruggave. Na de vervaltijd van de huur zal de huurder het materiaal terug bezorgen in de lokalen van de verhuurder. Bij de teruggave van het materiaal dient de huurder de verhuurder in te lichten over elke onregelmatigheid of ongeval vastgesteld tijdens de huurperiode. Te late teruggave van het gehuurd materiaal geeft aanleiding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, tot een schadevergoeding overeenstemmend met de kostprijs van de lopende huurperiode.

6. Betaling. De facturen dienen contant geregeld te worden binnen de 8 dagen na het uitschrijven. In geval van niet-betaling zal enerzijds een intrest t.b.v. 12 % per jaar en anderzijds een schadevergoeding t.b.v. 10 % van het factuurbedrag aangerekend worden. Transportkosten zullen ons niet aangerekend worden. Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

7. Annulatie < 48h op voorhand, bij een annulatie minder dan 48h op voorhand zal de volledige huursom betaald moeten worden.

8. Rechtsmacht. In geval van geschil zullen alleen de Rechtbanken te Gent bevoegd zijn.

 

Bedrijfsgegevens:

R150 bv
Rotterij 150
9600 Ronse
BE0803383593
mail: info@huureenkaraoke.be
gsm: 0471 532 947

Huureenkaraoke.be